Logo
Helhedsplan17
Alle

Du er her: Rammer Alle Vedtaget 04.E8

04.E8 - IndustrivejAnvendelse generelt
Erhvervsområde

Fremtidig zonestatus
Byzone

Zonestatus
By- og landzone

Plandistrikt
Fjerritslev

Bebyggelsesprocent
50%

Max. bygningshøjde
10 m

Min. miljøklasse
3

Max. miljøklasse
5

Områdets anvendelse
Rammen omfatter område den sydlige del af Fjerritslev. Området må kun anvendes til erhvervsformål.

Særlige bestemmelser
Den samlede ramme for butikker med pladskrævende varegrupper i Fjerritslev er 4.000 m². Den maksimale butiksstørrelse er 5.000 m².

Fjerritslev

Lokalplaner inden for området:
04-001 (vedtaget)
14 (vedtaget)

Status: Vedtaget