Logo
Helhedsplan17
Alle

Du er her: Rammer Alle Vedtaget 04.E7

04.E7 - KollerupAnvendelse generelt
Erhvervsområde

Fremtidig zonestatus
Landzone

Zonestatus
Landzone

Plandistrikt
Fjerritslev

Bebyggelsesprocent
50%

Max. antal etager
1½ etage

Max. bygningshøjde
8,5 m

Min. miljøklasse
2

Max. miljøklasse
4

Områdets anvendelse
Rammeområdet er beliggende i Kollerup langs Højgårdsvej. Området må anvendes til erhverv.

Fjerritslev

Lokalplaner inden for området:
Ingen fundet

Status: Vedtaget