Logo
Helhedsplan17
Alle

Du er her: Rammer Alle Vedtaget 04.E6

04.E6 - Fjerritslev vestAnvendelse generelt
Erhvervsområde

Fremtidig zonestatus
Byzone

Zonestatus
Byzone

Plandistrikt
Fjerritslev

Bebyggelsesprocent
50%

Max. bygningshøjde
10 m

Min. miljøklasse
1

Max. miljøklasse
6

Områdets anvendelse
Rammeområdet dækker er område i Fjerritslevs vestligste del. Området må kun anvendes til erhverv.

Bebyggelsens omfang
Der skal etableres beplantning mod indfaldsveje og det åbne land.

Fjerritslev

Lokalplaner inden for området:
20 (vedtaget)

Status: Vedtaget