Logo
Helhedsplan17
Alle

Du er her: Rammer Alle Vedtaget 04.E5

04.E5 - Fjerritslev FjernvarmeværkPlannummer
04.E5

Anvendelse generelt
Erhvervsområde

Zonestatus
Byzone

Fremtidig zonestatus
Byzone

Bebyggelsesprocent
50%

Max. bygningshøjde
11 m

Min. miljøklasse
3

Max. miljøklasse
6

Områdets anvendelse
Rammen dækker område i Fjerritslev syd. Området må kun anvendes til erhvervsformål til anlæg til kollektiv varmeforsyning.

Bebyggelsens omfang
Der må ikke foretages udstykning af området.

Fjerritslev

Lokalplaner inden for området:
19 (vedtaget)
41 (vedtaget)

Status: Vedtaget