Logo
Helhedsplan17
Alle

Du er her: Rammer Alle Vedtaget 04.E4

04.E4 - Industrivej øst, Aggersundvej sydAnvendelse generelt
Erhvervsområde

Fremtidig zonestatus
Byzone

Zonestatus
Byzone

Plandistrikt
Fjerritslev

Bebyggelsesprocent
50%

Max. bygningshøjde
10 m

Min. miljøklasse
3

Max. miljøklasse
5

Områdets anvendelse
Rammen dækker erhvervsområde i Fjerritslev syd. Området må kun anvendes til erhvervsformål.

Bebyggelsens omfang
Der skal etableres beplantning mod indfaldsveje og det åbne land.

Fjerritslev

Lokalplaner inden for området:
19 (vedtaget)

Status: Vedtaget