Logo
Helhedsplan17
Alle

Du er her: Rammer Alle Vedtaget 04.E2

04.E2 - MigatronicAnvendelse generelt
Erhvervsområde

Fremtidig zonestatus
Byzone

Zonestatus
Byzone

Plandistrikt
Fjerritslev

Bebyggelsesprocent
50%

Max. bygningshøjde
10 m

Min. miljøklasse
3

Max. miljøklasse
5

Områdets anvendelse
Rammen omfatter erhvervsvirksomheden Migatronic. Området må kun anvendes til erhvervsformål.

Bebyggelsens omfang
Langs Bygholmvejen skal der etableres et 50 m plantebælte.

Fjerritslev

Lokalplaner inden for området:
03 (vedtaget)
43 (vedtaget)

Status: Vedtaget