Logo
Helhedsplan17
Alle

Du er her: Rammer Alle Vedtaget 04.E1

04.E1 - Fabriksvej og Industrivej vestAnvendelse generelt
Erhvervsområde

Fremtidig zonestatus
Byzone

Zonestatus
Byzone

Plandistrikt
Fjerritslev

Bebyggelsesprocent
50%

Max. antal etager
1½ etage

Max. bygningshøjde
10 m

Min. miljøklasse
2

Max. miljøklasse
4

Områdets anvendelse
Rammeområdet dækker erhvervsområdet i Ferritslevs sydvestlige del. Området må kun anvendes til erhvervsformål herunder butikker med særligt pladskrævende varegrupper på indtil 1500m².

Særlige bestemmelser
Den samlede ramme for butikker med pladskrævende varegrupper i Fjerritslev er 4.000 m². Den maksimale butiksstørrelse er 5.000 m².

Fjerritslev

Lokalplaner inden for området:
14 (vedtaget)
20 (vedtaget)
28 (vedtaget)
B9 (vedtaget)

Status: Vedtaget