Logo
Helhedsplan17
Alle

Du er her: Rammer Alle Vedtaget 04.C1

04.C1 - Fjerritslev BymidteAnvendelse generelt
Blandet bolig og erhverv

Fremtidig zonestatus
Byzone

Zonestatus
Byzone

Plandistrikt
Fjerritslev

Bebyggelsesprocent
110%

Max. antal etager
3 etager

Max. bygningshøjde
12,5 m

Min. miljøklasse
1

Max. miljøklasse
4

Områdets anvendelse
Rammeområdet dækker Fjerritslev midtby. Området må anvendes til butiksformål til detailhandel og udvalgsvarehandel, boliger og liberale erhverv.

Se iøvrigt de generelle rammer

Særlige bestemmelser
Den samlede ramme for nye daglig- og udvalgsvarebutikker i Fjerritslev er 4.000 m². Den maksimale butiksstørrelse er 3.500 m² for dagligvarer og 2.000 m² for udvalgsvarer.

Gælder for hele kommunen?
Nej

Fjerritslev

Lokalplaner inden for området:
04-003 (vedtaget)
34 (vedtaget)
40 (vedtaget)
47 (vedtaget)
51 (vedtaget)
B9 (vedtaget)

Status: Vedtaget