Logo
Helhedsplan17
Alle

Du er her: Rammer Alle Vedtaget 04.BE2

04.BE2 - KollerupAnvendelse generelt
Blandet bolig og erhverv

Fremtidig zonestatus
Landzone

Zonestatus
Landzone

Plandistrikt
Fjerritslev

Bebyggelsesprocent
25%

Max. antal etager
1½ etage

Max. bygningshøjde
8,5 m

Min. miljøklasse
1

Max. miljøklasse
3

Områdets anvendelse
Rammeområdet dækker hele landsbyen Kollerup. Området må anvendes til boligformål og erhverv i mindre udstrækning.

Se iøvrigt de generelle rammer

Fjerritslev

Lokalplaner inden for området:
Ingen fundet

Status: Vedtaget