Logo
Helhedsplan17
Alle

Du er her: Rammer Alle Vedtaget 04.BE1

04.BE1 - Tinghus og præstegårdPlannummer
04.BE1

Anvendelse generelt
Blandet bolig og erhverv

Zonestatus
By- og landzone

Fremtidig zonestatus
Byzone

Bebyggelsesprocent
40%

Max. antal etager
1½ etage

Max. bygningshøjde
8,5 m

Min. miljøklasse
1

Max. miljøklasse
3

Områdets anvendelse
Rammeområdet omfatter præstegården og det tidligere tinghus. Området må anvendes til blandet bolig og erhverv. Se iøvrigt de generelle rammer

Bebyggelsens omfang
Min. grundstørrelse for området er 2000 m²

Fjerritslev

Lokalplaner inden for området:
02 (vedtaget)

Status: Vedtaget