Logo
Helhedsplan17
Alle

Du er her: Rammer Alle Vedtaget 04.B9

04.B9 - SkovbrynetPlannummer
04.B9

Anvendelse generelt
Boligområde

Zonestatus
Byzone

Fremtidig zonestatus
Byzone

Bebyggelsesprocent
40%

Max. antal etager
1½ etage

Max. bygningshøjde
8,5 m

Min. miljøklasse
1

Max. miljøklasse
2

Områdets anvendelse
Rammeområdet omfatter et område i den nordlige del af Fjerritslev. Området må anvendes til boligformål med tæt-lav byggeri. Se iøvrigt de generelle rammer

Fjerritslev

Lokalplaner inden for området:
18 (vedtaget)

Status: Vedtaget