Logo
Helhedsplan17
Alle

Du er her: Rammer Alle Vedtaget 04.B8

04.B8 - BrøndumvejAnvendelse generelt
Boligområde

Fremtidig zonestatus
Byzone

Zonestatus
Byzone

Plandistrikt
Fjerritslev

Bebyggelsesprocent
30%

Max. antal etager
1½ etage

Max. bygningshøjde
8,5 m

Min. miljøklasse
1

Max. miljøklasse
2

Områdets anvendelse
Rammeområdet dækker enkelte boliger langs Brøndumvej. Området må anvendes til boligformål med åben-lav byggeri.

Se iøvrigt de generelle rammer

Fjerritslev

Lokalplaner inden for området:
10 (vedtaget)

Status: Vedtaget