Logo
Helhedsplan17
Alle

Du er her: Rammer Alle Vedtaget 04.B7

04.B7 - Engtoften, Hedevangen, Vestergade, Grønnegade m.fl.Plannummer
04.B7

Anvendelse generelt
Boligområde

Zonestatus
Byzone

Fremtidig zonestatus
Byzone

Bebyggelsesprocent
30%

Max. antal etager
1½ etage

Max. bygningshøjde
8,5 m

Min. miljøklasse
1

Max. miljøklasse
2

Områdets anvendelse
Rammen omfatter boligområde i den vestlige del af Fjerritslev. Området må anvendes til boligformål med åben-lav byggeri. Se iøvrigt de generelle rammer

Fjerritslev

Lokalplaner inden for området:
07 (vedtaget)
12 (vedtaget)
35 (vedtaget)

Status: Vedtaget