Logo
Helhedsplan17
Alle

Du er her: Rammer Alle Vedtaget 04.B6

04.B6 - Mølleparken og Borups Allé.Anvendelse generelt
Boligområde

Fremtidig zonestatus
Byzone

Zonestatus
Byzone

Plandistrikt
Fjerritslev

Bebyggelsesprocent
40%

Max. antal etager
1½ etage

Max. bygningshøjde
8,5 m

Min. miljøklasse
1

Max. miljøklasse
2

Områdets anvendelse
Rammen omfatter boligområde i Fjerritslev. Området må anvendes til boligformål med tæt-lav byggeri.

Se iøvrigt de generelle rammer

Fjerritslev

Lokalplaner inden for området:
Ingen fundet

Status: Vedtaget