Logo
Helhedsplan17
Alle

Du er her: Rammer Alle Vedtaget 04.B3

04.B3 - Dalhøjen og BakkevejAnvendelse generelt
Boligområde

Fremtidig zonestatus
Byzone

Zonestatus
Byzone

Plandistrikt
Fjerritslev

Bebyggelsesprocent
40%

Max. antal etager
1½ etage

Max. bygningshøjde
8,5 m

Min. miljøklasse
1

Max. miljøklasse
2

Områdets anvendelse
Rammeområdet omfatter boligområde i Fjerritslevs østlig ende. Området må anvendes til boligformål med tæt-lav byggeri.

Se iøvrigt de generelle rammer

Fjerritslev

Lokalplaner inden for området:
06 (vedtaget)
44-1 (vedtaget)

Status: Vedtaget