Logo
Helhedsplan17
Alle

Du er her: Rammer Alle Vedtaget 04.B2

04.B2 - Algade, Rolighedsvej, Højgården, Rugmarken, Dalhøjen m.fl.Anvendelse generelt
Boligområde

Fremtidig zonestatus
Byzone

Zonestatus
Byzone

Plandistrikt
Fjerritslev

Bebyggelsesprocent
30%

Max. antal etager
1½ etage

Max. bygningshøjde
8,5 m

Min. miljøklasse
1

Max. miljøklasse
2

Områdets anvendelse
Rammeområdet dækker boligområde i Fjerritslev. Området må anvendes til boligformål med åben-lav byggeri.

Se iøvrigt de generelle rammer

Fjerritslev

Lokalplaner inden for området:
02 (vedtaget)
06 (vedtaget)
08 (vedtaget)
11 (vedtaget)
44-1 (vedtaget)

Status: Vedtaget