Logo
Helhedsplan17
Alle

Du er her: Rammer Alle Vedtaget 04.B14

04.B14 - Fjerritslev nordøstAnvendelse generelt
Boligområde

Fremtidig zonestatus
Byzone

Zonestatus
Landzone

Plandistrikt
Fjerritslev

Bebyggelsesprocent
30%

Max. antal etager
1½ etage

Max. bygningshøjde
8,5 m

Min. miljøklasse
1

Max. miljøklasse
2

Områdets anvendelse
Rammen udlægger et område til boligformål. Området må anvendes til boligformål med åben-lav byggeri.

Se iøvrigt de generelle rammer

Fjerritslev

Lokalplaner inden for området:
Ingen fundet

Status: Vedtaget