Logo
Helhedsplan17
Alle

Du er her: Rammer Alle Vedtaget 04.B12

04.B12 - AggersundvejAnvendelse generelt
Boligområde

Fremtidig zonestatus
Byzone

Zonestatus
Byzone

Plandistrikt
Fjerritslev

Bebyggelsesprocent
40%

Max. antal etager
1½ etage

Max. bygningshøjde
8,5 m

Min. miljøklasse
1

Max. miljøklasse
2

Områdets anvendelse
Rammen omfatter 2 områder på Aggersundvej. Områderne må kun anvendes til boliger med tæt-lav byggeri. Se iøvrigt de generelle rammer

Fjerritslev

Lokalplaner inden for området:
39 (vedtaget)
52 (vedtaget)

Status: Vedtaget