Logo
Helhedsplan17
Alle

Du er her: Rammer Alle Vedtaget 04.B11

04.B11 - Aggersundvej, Godthåbsvej, Tennisvej m.fl.Anvendelse generelt
Boligområde

Fremtidig zonestatus
Byzone

Zonestatus
Byzone

Plandistrikt
Fjerritslev

Bebyggelsesprocent
30%

Max. antal etager
1½ etage

Max. bygningshøjde
8,5 m

Min. miljøklasse
1

Max. miljøklasse
2

Områdets anvendelse
Rammen omfatter et boligområde i den sydlige del af Fjerritslev. Området må anvendes til boligformål med åben-lav byggeri.

Se iøvrigt de generelle rammer

Fjerritslev

Lokalplaner inden for området:
04-003 (vedtaget)
19 (vedtaget)
B9 (vedtaget)

Status: Vedtaget