Logo
Helhedsplan17
Alle

Du er her: Rammer Alle Vedtaget 04.B10

04.B10 - Boliger ved Kollerup PlantagePlannummer
04.B10

Anvendelse generelt
Boligområde

Zonestatus
Byzone

Fremtidig zonestatus
Byzone

Bebyggelsesprocent
30%

Max. antal etager
1½ etage

Max. bygningshøjde
8,5 m

Min. miljøklasse
1

Max. miljøklasse
2

Områdets anvendelse
Rammen omfatter et boligområde nord for Fjerritslev by. Området må anvendes til boligformål med åben-lav byggeri. Se iøvrigt de generelle rammer

Fjerritslev

Lokalplaner inden for området:
48-1 (vedtaget)

Status: Vedtaget