Logo
Helhedsplan17
Alle

Du er her: Rammer Alle Vedtaget 04.B1

04.B1 - Rugmarken, Dalsgård m.fl.Anvendelse generelt
Boligområde

Fremtidig zonestatus
Byzone

Zonestatus
By- og landzone

Plandistrikt
Fjerritslev

Bebyggelsesprocent
40%

Max. antal etager
1½ etage

Max. bygningshøjde
8,5 m

Min. miljøklasse
1

Max. miljøklasse
2

Områdets anvendelse
Rammerområdet omfatter Rugmarken, Dalsgård og Østergade 48. Området må anvendes til boligformål med tæt-lav byggeri.

Se iøvrigt de generelle rammer

Fjerritslev

Lokalplaner inden for området:
02 (vedtaget)
49 (vedtaget)

Status: Vedtaget