Logo
Helhedsplan17
Alle

Du er her: Rammer Alle Vedtaget 03.BE1

03.BE1 - GøttrupAnvendelse generelt
Blandet bolig og erhverv

Fremtidig zonestatus
Landzone

Zonestatus
Landzone

Plandistrikt
Gøttrup

Bebyggelsesprocent
30%

Max. antal etager
1½ etage

Max. bygningshøjde
8,5 m

Min. miljøklasse
1

Max. miljøklasse
3

Områdets anvendelse
Rammeområdet dækker hele lokalbyen Gøttrup. Området må anvendes til boligformål og erhverv i mindre udstrækning.

Se iøvrigt de generelle rammer

Gøttrup

Lokalplaner inden for området:
61 (vedtaget)

Status: Vedtaget