Logo
Helhedsplan17
Alle

Du er her: Rammer Alle Vedtaget 02.R1

02.R1 - Klim Strand CampingPlannummer
02.R1

Anvendelse generelt
Rekreativt område

Zonestatus
Landzone

Fremtidig zonestatus
Landzone

Bebyggelsesprocent
10%

Max. antal etager
1½ etage

Max. bygningshøjde
8,5 m

Min. miljøklasse
1

Max. miljøklasse
5

Områdets anvendelse
Rammen omfatter Klim Strand camping. Området må kun anvendes til ferie- og fritidsbebyggelse som campingplads, feriehytter, servicebygninger og faciliteter som minigolf, badeland, tennisbane m.m. Udstykning må ikke finde sted.

Klim

Lokalplaner inden for området:
57 (vedtaget)

Status: Vedtaget