Logo
Helhedsplan17
Alle

Du er her: Rammer Alle Vedtaget 02.E1

02.E1 - Klim MøbelfabrikAnvendelse generelt
Erhvervsområde

Fremtidig zonestatus
Landzone

Zonestatus
Landzone

Plandistrikt
Klim

Bebyggelsesprocent
50%

Max. bygningshøjde
8,5 m

Min. miljøklasse
4

Max. miljøklasse
5

Områdets anvendelse
Rammeområdet omfatter grunden hvor den eksisterende virksomhed Klim Møbelfabrik ligger. Området må kun anvendes til erhverv og rammen skal sikre virksomhedens fortsatte udvikling.

Klim

Lokalplaner inden for området:
58 (vedtaget)

Status: Vedtaget