Logo
Helhedsplan17
Alle

Du er her: Rammer Alle Vedtaget 02.BE1

02.BE1 - KlimAnvendelse generelt
Blandet bolig og erhverv

Fremtidig zonestatus
Landzone

Zonestatus
Landzone

Plandistrikt
Klim

Bebyggelsesprocent
30%

Max. antal etager
1½ etage

Max. bygningshøjde
8,5 m

Min. miljøklasse
1

Max. miljøklasse
3

Områdets anvendelse
Rammeområdet dækker lokalbyen Klim med undtagelse af ramme 02.E1. Området må anvendes til boligformål og erhverv i mindre udstrækning. Se iøvrigt de generelle rammer

Klim

Lokalplaner inden for området:
58 (vedtaget)

Status: Vedtaget