Logo
Helhedsplan17
Alle

Du er her: Rammer Alle Vedtaget 01.S3

01.S3 - Thorup Strand - Lyngstien, Enebærstien, Blåbærstien, Revlingestien m.fl.Anvendelse generelt
Sommerhusområde

Fremtidig zonestatus
Sommerhusområde

Zonestatus
Sommerhusområde

Plandistrikt
V. Thorup

Bebyggelsesprocent
15%

Max. antal etager
1 etage

Max. bygningshøjde
4 m

Min. miljøklasse
1

Max. miljøklasse
2

Områdets anvendelse
Rammeområdet ligger øst for vejen til stranden. Området må kun anvendes til ferieformål, sommerhusbebyggelse og lignende.

Der må ikke udstykkes grunde mindre end 1200m².

Sommerhuse må ikke overstige 180m² (hvis der er anneks, må anneks + sommerhus ikke overstige 180m²). Anneks må ikke overstige 25m². Udhuse/garager/carporte må ikke overstige 50m² (hvis der er anneks, må anneks + udhus ikke overstige 50m²). Overdækkede terrasser skal opføres ved beboelseshuset og må ikke overstige 30% af beboelseshusets størrelse, dog maks. 35m².

V. Thorup

Lokalplaner inden for området:
37 (vedtaget)
B7 (vedtaget)

Status: Vedtaget