Logo
Helhedsplan17
Alle

Du er her: Rammer Alle Vedtaget 01.S1

01.S1 - Thorup Strand - Klitstien, Hedestien og MarkstienPlannummer
01.S1

Anvendelse generelt
Sommerhusområde

Zonestatus
Sommerhusområde

Fremtidig zonestatus
Sommerhusområde

Bebyggelsesprocent
10%

Max. antal etager
1 etage

Max. bygningshøjde
4 m

Min. miljøklasse
1

Max. miljøklasse
2

Områdets anvendelse
Rammeområdet ligger tæt ved vandet vest for vejen til stranden. Området må kun anvendes til ferieformål, sommerhusbebyggelse og lignende.

V. Thorup

Lokalplaner inden for området:
37 (vedtaget)

Status: Vedtaget