Logo
Helhedsplan17
Alle

Du er her: Rammer Alle Vedtaget 01.R1

01.R1 - Vester Thorup CampingAnvendelse generelt
Rekreativt område

Fremtidig zonestatus
Landzone

Zonestatus
Landzone

Plandistrikt
V. Thorup

Bebyggelsesprocent
10%

Max. antal etager
1½ etage

Max. bygningshøjde
8,5 m

Min. miljøklasse
1

Max. miljøklasse
5

Områdets anvendelse
Rammeområdet omfatter Vester Thorup Camping. Området må kun anvendes til ferie- og fritidsbebyggelse som campingplads, feriehytter, servicebygninger og faciliteter som minigolf m.m.

V. Thorup

Lokalplaner inden for området:
Ingen fundet

Status: Vedtaget