Logo
Helhedsplan17
Alle

Du er her: Rammer Alle Vedtaget 01.E1

01.E1 - Thorup Strand LandingspladsAnvendelse generelt
Erhvervsområde

Fremtidig zonestatus
Landzone

Zonestatus
Landzone

Plandistrikt
V. Thorup

Bebyggelsesprocent
50%

Max. antal etager
1½ etage

Max. bygningshøjde
8,5 m

Min. miljøklasse
3

Max. miljøklasse
5

Områdets anvendelse
Rammen omfatter området ved stranden, hvor der er fiskeri. Området må anvendes til fiskerierhvervet.

Bebyggelsens omfang
Der kan ikke etableres boliger i området

V. Thorup

Lokalplaner inden for området:
37 (vedtaget)

Status: Vedtaget