Logo
Helhedsplan17
Alle

Du er her: Rammer Alle Vedtaget 01.BE2

01.BE2 - Thorup StrandPlannummer
01.BE2

Anvendelse generelt
Blandet bolig og erhverv

Zonestatus
Landzone

Fremtidig zonestatus
Byzone

Bebyggelsesprocent
30%

Max. antal etager
1½ etage

Max. bygningshøjde
8,5 m

Min. miljøklasse
1

Max. miljøklasse
3

Områdets anvendelse
Rammen omfatter den østlige side af vejen ned til Thorup Strand. Området må anvendes til boligformål og erhverv i mindre udstrækning. Se iøvrigt de generelle rammer

V. Thorup

Lokalplaner inden for området:
37 (vedtaget)

Status: Vedtaget