Logo
Helhedsplan17
Alle

Du er her: Rammer Alle Vedtaget 01.B1

01.B1 - Thorup StrandPlannummer
01.B1

Anvendelse generelt
Boligområde

Zonestatus
Landzone

Fremtidig zonestatus
Byzone

Bebyggelsesprocent
30%

Max. antal etager
1½ etage

Max. bygningshøjde
8,5 m

Min. miljøklasse
1

Max. miljøklasse
2

Områdets anvendelse
Rammen gælder for et område vest for vejen til Thorup Strand. Området må anvendes til boligformål - herunder udstykning af storparceller. Se iøvrigt de generelle rammer

V. Thorup

Lokalplaner inden for området:
1-001 (vedtaget)
37 (vedtaget)

Status: Vedtaget