Logo
Helhedsplan17
Alle

Du er her: Rammer Alle Kladde 11 Jetsmark ny skole - Kommuneplantillæg ramme 2

22.R2 - Blokhus FiskeparkPlannummer
22.R2

Anvendelse generelt
Rekreativt område

Fremtidig zonestatus
Landzone

Min. miljøklasse
1

Max. miljøklasse
2

Områdets anvendelse

Rammen er beliggende på Kvorupvej sydvest for Jetsmark Kirke. Område må anvendes til rekreative formål - herunder fiskepark med tilhørende faciliteter.


Specifik anvendelse

Kaas

Lokalplaner inden for området:
133 (vedtaget)

Status: Kladde