Logo
Helhedsplan17
Alle

Du er her: Rammer Alle Kladde 22.O5

22.O5 - Jetsmark HallenPlannummer
22.O5

Anvendelse generelt
Område til offentlige formål

Fremtidig zonestatus
Byzone

Bebyggelsesprocent
25%

Bebyggelsesprocent af
Området som helhed

Max. antal etager
3 etager

Max. bygningshøjde
12 m

Min. miljøklasse
1

Max. miljøklasse
5

Udstykningsforbud
Der er IKKE udstykningsforbud

Områdets anvendelse

Rammeområdet er beliggende mellem Pandrup og Kaas. Området kan anvendes til offentlige formål som skole, idrætsanlæg, klubhuse, sundhedshus, herunder lægehus eller lignende.


Bebyggelsens omfang

Ved en lokalplanlægning skal der tages hensyn til kirken, f.eks. ved udlæg af delområder/byggefelter og regulering af byggehøjde.


Specifik anvendelse

Kaas

Lokalplaner inden for området:
22-001 (forslag)
204 (vedtaget)
23-007 (vedtaget)

Status: Kladde