Logo
Helhedsplan17
Alle

Du er her: Rammer Alle Forslag 24.B3

24.B3 - Boligformål ved VestergaardsvejPlannummer
24.B3

Anvendelse generelt
Boligområde

Fremtidig zonestatus
Byzone

Bebyggelsesprocent
30%

Max. antal etager
2 etager

Max. bygningshøjde
8,5 m

Min. miljøklasse
1

Max. miljøklasse
2

Områdets anvendelse

Rammeområdet omfatter boligområde i den vestlige del af Saltum. Området kan anvendes til boligformål. 


Specifik anvendelse

Zonestatus
Landzone

Lokalplaner inden for området:
24-007 (forslag)

Status: Forslag