Logo
Helhedsplan17
Alle

Du er her: Rammer Alle Aflyst 27.C2

27.C2 - Aabybro CentretPlannummer
27.C2

Anvendelse generelt
Centerområde

Fremtidig zonestatus
Byzone

Bebyggelsesprocent
100%

Max. antal etager
2 etager

Max. bygningshøjde
8,5 m

Min. miljøklasse
1

Max. miljøklasse
3

Områdets anvendelse
Rammeområdet er beliggende centralt i Aabybro. Området kan anvendes til centerformål med blandet bolig og erhverv. Se iøvrigt de generelle rammer

Særlige bestemmelser
Den samlede ramme for nye daglig- og udvalgsvarebutikker i Aabybro er 5.000 m². Den maksimale butiksstørrelse er 3.500 m² for dagligvarer og 2.000 m² for udvalgsvarer.

Specifik anvendelse

Zonestatus
Byzone

Aabybro

Lokalplaner inden for området:
27-026 (vedtaget)

Status: Aflyst