click me

Vær med

Du kan sende kommentarer til forslag til Helhedsplan17 ved at benytte formularen nedenfor, hvor du også kan vedhæfte billede, kort og tekst. Du bedes venligst oplyse en emailadresse, da der sendes en kvittering på modtagelse af dit høringssvar. 

Du har også mulighed for at sende dine kommentarer til helhedsplan@jammerbugt.dk eller med posten til Jammerbugt Kommune, Toftevej 43, 9440 Aabybro mrk. "Helhedsplan17".

Hvis du har adressebeskytelse sæt kryds her

Logo
Helhedsplan17
Vær med!
Rammer

Du er her: Rammer

Rammer

 

Under dette faneblad er det muligt at læse beskrivelser af de enkelte lokalområder i kommune og om de rammebestemmelser, som gælder for den mere deltaljerede planlægning af et område; lokalplanlægningen. Kommunen er for nemhedens skyld delt op i tre underområder: Vest, midt og nord-øst. Se kort.

Et rammeområde er et geografisk afgrænset område, som hjælper planlæggerne med at stedbestemme selve rammebestemmelsen. En rammebestemmelse beskriver i overordnede træk hvad rammens område må anvendes til, hvor højt der må bygges, hvilken miljøklasse der accepteres indenfor et område samt en kort beksrivelse af området.

Hvert enkelt rammeområde har en unik kode, som fortæller om beliggenhed og anvendelse. Et eksempel kan være 27. R1. Det første nummer henviser til rammeområde 27, som er Aabybro. og R henviser til at området er udlagt til rekreative formål. Der arbejdes med følgende koder

B = Boligområde
C = Centerområde
BE = Blandet bolig og erhverv
E = Erhvervsområde
O = Offentligt område
R = Rekreativt område
S = Sommerhusområde

 

Miljøklasser

Attraktiv bosætningskommune

Landdistriktsprojekter