click me

Vær med

Du kan sende kommentarer til forslag til Helhedsplan17 ved at benytte formularen nedenfor, hvor du også kan vedhæfte billede, kort og tekst. Du bedes venligst oplyse en emailadresse, da der sendes en kvittering på modtagelse af dit høringssvar. 

Du har også mulighed for at sende dine kommentarer til helhedsplan@jammerbugt.dk eller med posten til Jammerbugt Kommune, Toftevej 43, 9440 Aabybro mrk. "Helhedsplan17".

Hvis du har adressebeskytelse sæt kryds her

Logo
Helhedsplan17
Vær med!
Mere i gang

Du er her: Politikker Mere i gang Microerhverv på landet

MICROERHVERV PÅ LANDET


Jammerbugten er kendetegnet ved mange små virksomheder, der skaber job, omsætning og liv i lokalsamfundene. Flere iværksættere og småerhverv drevet fra bopælen kan være med til at skabe mere liv og dynamik, så omsætningen og indtjeningen i hele kommunen øges. Målet er at iværksætterraten fastholdes, og at andelen af iværksættere, der skaber nye varige arbejdspladser, øges.

Kommunalbestyrelsen vil

 • Støtte iværksætterhuse, kontorfællesska-
  ber og fjernarbejderhuse i landdistrikterne
  samt tilknyttede netværk.

 • Inspirere til øget gensidigt produktkend-
  skab mellem små og store virksomheder
  - offentlige og private arbejdspladser.

 • Inspirere til udvikling af nye nicher, små-
  produktioner og omlægning til økologi, der
  kan øge udbuddet af lokale egnsprodukter
  og fødevarer.

 • Inspirere til nye dagligvarehandelskon-
  cepter med unikke ”landhandler” og
  gårdbutikker.

 • Facilitere samskabelsesprocesser, hvor
  små og store erhvervsdrivende udnytter
  fælles ressourcer til at kortlægge potentia-
  ler og mobilisere ressourcer.