click me

Vær med

Du kan sende kommentarer til forslag til Helhedsplan17 ved at benytte formularen nedenfor, hvor du også kan vedhæfte billede, kort og tekst. Du bedes venligst oplyse en emailadresse, da der sendes en kvittering på modtagelse af dit høringssvar. 

Du har også mulighed for at sende dine kommentarer til helhedsplan@jammerbugt.dk eller med posten til Jammerbugt Kommune, Toftevej 43, 9440 Aabybro mrk. "Helhedsplan17".

Hvis du har adressebeskytelse sæt kryds her

Logo
Helhedsplan17
Vær med!
Mere i gang

Du er her: Politikker Mere i gang Mere byggeri og anlæg

MERE BYGGERI OG ANLÆG


Byggeaktiviteten stimuleres til gavn for beskæftigelse og omsætning i de mange udlejnings- og byggevirksomheder samt for bosætningen. I forbindelse hermed spiller Jammerbugt Kommunes egen bygningsmasse og anlægsaktivitet også en væsentlig rolle.

Kommunalbestyrelsen vil

 • Informere om mulighederne for at udvikle,
  renovere og forny ferieboliger, sommer-
  huse, pensionater og hoteller med henblik
  på at støtte turisterhvervet i konkurrence
  og samarbejde med andre.

 • Afsøge muligheder for at etablere flere
  badehuse på Blokhus strand.

 • Undersøge muligheder for at få bygget
  flere sommerhuse i nærheden af Blokhus,
  ved at omlægge nuværende sommerhus-
  områder.

 • Fortælle ejere, udlejere og håndværkere
  om fordelene ved at energirenovere og
  forny eksisterende boliger.

 • Arbejde tværgående om at lette admini-
  strative barrierer for anlæg og byggeri,
  sagsbehandlingstider for byggesager mv.

 • Planlægge for at nuværende erhvervs- og
  landbrugsbygninger kan omdannes til
  andre formål; arbejds- og handelsfælles-
  skaber, flergenerationsboliger, kollektiver
  mv.

 • Modernisere og energirenovere kommu-
  nale bygninger.