click me

Vær med

Du kan sende kommentarer til forslag til Helhedsplan17 ved at benytte formularen nedenfor, hvor du også kan vedhæfte billede, kort og tekst. Du bedes venligst oplyse en emailadresse, da der sendes en kvittering på modtagelse af dit høringssvar. 

Du har også mulighed for at sende dine kommentarer til helhedsplan@jammerbugt.dk eller med posten til Jammerbugt Kommune, Toftevej 43, 9440 Aabybro mrk. "Helhedsplan17".

Hvis du har adressebeskytelse sæt kryds her

Logo
Helhedsplan17
Vær med!
Mere i gang

Du er her: Politikker Mere i gang Levende handels- og servicebyer

LEVENDE HANDELS- OG SERVICEBYER

Spændende handelsbyer med liv på torve og i handelsgaderne skal føre til at flere handler lokalt. Øget gensidigt produktkendskab og samarbejde på tværs mellem handelsbyerne skal øge omsætningen.

Kommunalbestyrelsen vil

 • Koordinere et tættere samarbejde på
  tværs af alle handelsbyer omkring by
  nights, koncerter og andre events.

 • Sikre forretningsdrivende sparring og
  inspiration til forretningsudvikling.

 • Planlægge for at samle detailhandel,
  byerhverv, kultur og boliger centralt - også
  i samme bygninger - og give mulighed for
  at bygge højere og tættere.

 • Revidere retningslinjer for fremtidens
  detailhandel, så regler for handelsvirk-
  somheder er tydelige i både center-, bolig
  og erhvervsområder.

 • Eksperimentere med butiksfællesskaber,
  udstillingsvinduer for webshops, arbejds-
  fællesskaber og boformer i samskabel-
  sesprocesser.

 • Revidere center- og butiksafgrænsninger
  i vejkantsbyer (Biersted, Halvrimmen
  og Saltum), så det er lettere at etablere
  mindre butikker og erhverv langs de over-
  ordnede veje.

 • Bevare og støtte op om handel i de små
  byer ved at facilitere samarbejder, hvor
  socialøkonomi og cirkulær økonomi
  understøtter den lokale handel og service.