click me

Vær med

Du kan sende kommentarer til forslag til Helhedsplan17 ved at benytte formularen nedenfor, hvor du også kan vedhæfte billede, kort og tekst. Du bedes venligst oplyse en emailadresse, da der sendes en kvittering på modtagelse af dit høringssvar. 

Du har også mulighed for at sende dine kommentarer til helhedsplan@jammerbugt.dk eller med posten til Jammerbugt Kommune, Toftevej 43, 9440 Aabybro mrk. "Helhedsplan17".

Hvis du har adressebeskytelse sæt kryds her

Logo
Helhedsplan17
Vær med!
Mere i gang

Du er her: Politikker Mere i gang Flere arbejdspladser

FLERE ARBEJDSPLADSER


Vi vil være med til at skabe flere arbejdspladser inden for de erhverv, hvor vi er stærke. Vi har et mål om en vækst i arbejdspladser på 5% over de næste fire år.

Kommunalbestyrelsen vil

 • Støtte det lokale erhvervsliv gennem dia-
  log med virksomhederne om deres behov
  og potentialer.

 • Støtte landbruget og fiskeriet i at
  opretholde arbejdspladser og bidrage til
  omsætning i tilknyttede erhverv.

 • Skabe gode rammer for produktion i
  erhvervsområderne i Pandrup, Fjerritslev
  og Aabybro - samt for landbrugstilknyt-
  tede erhverv i Bejstrup.

 • Arbejde med at udvikle de eksisterende
  erhvervsområder, således at de også
  kan være attraktive for morgendagens
  virksomheder.

 • Ruste lokale produktionsvirksomheder i
  relation til de muligheder og udfordringer,
  som ny teknologi og datatilgængelighed
  mv. giver.

 • Understøtte virksomhedsnetværk; samar-
  bejder inden for bygge- og anlæg, produk-
  tion, lokale fødevarer og iværksætteri mv.

 • Være aktiv, når nye statslige og private
  arbejdspladser skal placeres i Nordjylland.

 • Tænke stort og langsigtet ved at ansøge
  store nationale og internationale puljer om
  demonstrationsprojekter med forskning.