click me

Vær med

Du kan sende kommentarer til forslag til Helhedsplan17 ved at benytte formularen nedenfor, hvor du også kan vedhæfte billede, kort og tekst. Du bedes venligst oplyse en emailadresse, da der sendes en kvittering på modtagelse af dit høringssvar. 

Du har også mulighed for at sende dine kommentarer til helhedsplan@jammerbugt.dk eller med posten til Jammerbugt Kommune, Toftevej 43, 9440 Aabybro mrk. "Helhedsplan17".

Hvis du har adressebeskytelse sæt kryds her

Logo
Helhedsplan17
Vær med!
Forbedring af rammevilkår

Du er her: Politikker Forbedring af rammevilkår Udfordre love og regler

UDFORDRE LOVE OG REGLER


Jammerbugt Kommune vil have frihed til at prioritere forskelligt, så vi kan finde de bedste løsninger for den enkelte borger og virksomhed. Når vi kan se, at det påvirker vores rammevilkår og giver ulig konkurrence i forhold til omverdenen, vil vi udfordre de regler og den sektoropdeling, der er opbygget gennem mange årtier.

Kommunalbestyrelsen vil

 • Arbejde med muligheder og frihedsgrader
  for erhverv og landmænd, frem for forbud
  og kategorisering.

 • Have frihed til at arbejde på tværs om at
  skabe den bedste indgang til den offent-
  lige service med én indgang for erhvervs-
  livet – både for byerhverv og landbrug.
 • Deltage i frikommuneforsøg - særligt
  inden for beskæftigelse og integration.

 • Arbejde med de 17 verdensmål.
 • Udfordre regler om klitfredning ved
  landingspladserne i Slettestrand og
  Thorupstrand.

 • Udfordre regler om anvendelse af tomme
  bygninger i erhvervsområder, så anven-
  delsesmulighederne kan tilpasses de
  lokale forhold.

 • Afsøge muligheder for sammen med
  andre myndigheder og fonde at betale for
  renholdelse og brug af naturområder.