click me

Vær med

Du kan sende kommentarer til forslag til Helhedsplan17 ved at benytte formularen nedenfor, hvor du også kan vedhæfte billede, kort og tekst. Du bedes venligst oplyse en emailadresse, da der sendes en kvittering på modtagelse af dit høringssvar. 

Du har også mulighed for at sende dine kommentarer til helhedsplan@jammerbugt.dk eller med posten til Jammerbugt Kommune, Toftevej 43, 9440 Aabybro mrk. "Helhedsplan17".

Hvis du har adressebeskytelse sæt kryds her

Logo
Helhedsplan17
Vær med!
Forbedring af rammevilkår

Du er her: Politikker Forbedring af rammevilkår Tryghed i forhold til velfærd

TRYGHED I FORHOLD TIL VELFÆRD


God adgang til sundheds- og velfærdsydelser er vigtigt af hensyn til borgeres tryghed og sikkerhed. Det er særligt vigtigt, når vi i de kommende år har en større andel borgere, der er over 80 år.

Kommunalbestyrelsen vil

 • Arbejde for at skabe gode vilkår for at
  læger og andet sundhedspersonale kan
  arbejde og bosætte sig i kommunen.

 • Analysere hvad vi kan gøre for at tiltrække
  fagprofessionelle til at løse fremtidens
  velfærd - særligt læger og andet sund-
  hedspersonale.

 • Søge undtagelse for 15 km regel om
  hjemmebesøg af læger, da geografi
  og tilgængelighed af læger betyder, at
  mange ældre borgere er afskåret fra
  denne service.

 • Følge med i nye velfærdsløsninger og
  teknologier og etablere gode rammer for
  kunne implementere ny velfærdsteknologi.

 • Digitalisere for at være forberedte på at
  kunne anvende flere digitale velfærdsløs-
  ninger for borgere og på arbejdspladser.