click me

Vær med

Du kan sende kommentarer til forslag til Helhedsplan17 ved at benytte formularen nedenfor, hvor du også kan vedhæfte billede, kort og tekst. Du bedes venligst oplyse en emailadresse, da der sendes en kvittering på modtagelse af dit høringssvar. 

Du har også mulighed for at sende dine kommentarer til helhedsplan@jammerbugt.dk eller med posten til Jammerbugt Kommune, Toftevej 43, 9440 Aabybro mrk. "Helhedsplan17".

Hvis du har adressebeskytelse sæt kryds her

Logo
Helhedsplan17
Vær med!
Forbedring af rammevilkår

Du er her: Politikker Forbedring af rammevilkår Skræddersyet planlægning

SKRÆDDERSYET PLANLÆGNING


Ved at kombinere tydelige strategier med lokalt ejerskab kan vi matche omverdenen, være tilpasningsdygtige og finde bæredygtige løsninger, der er unikke for vores sted. Vi vil udnytte de muligheder planloven giver for differentieret udvikling.

Kommunalbestyrelsen vil

 • Være fri i forhold til at samskabe med nye
  aktører, mobilisere eksterne ressourcer
  og lytte til de behov borgere, foreninger
  og virksomheder har.

 • Formulere flere strategier på tværs af
  sektorområder, der gør det lettere lokalt
  og decentralt at træffe beslutninger.

 • Se en tydelig fysisk planlægning som et af
  midlerne til at forbedre finansieringsmulig-
  hederne i landdistrikterne.

 • Udfordre regelsæt omkring natur og
  landbrug samt erhvervsservice – for at
  understøtte nye erhverv og naturpleje
  som driftsgren.

 • Reducere sagsbehandlingstider for land-
  brugs- og erhvervsbyggerier via et godt
  planlægningsgrundlag.

 • Anvende nye redskaber til kortlægning
  af landskaber for at skabe overblik over
  investeringsmuligheder i det åbne land.