click me

Vær med

Du kan sende kommentarer til forslag til Helhedsplan17 ved at benytte formularen nedenfor, hvor du også kan vedhæfte billede, kort og tekst. Du bedes venligst oplyse en emailadresse, da der sendes en kvittering på modtagelse af dit høringssvar. 

Du har også mulighed for at sende dine kommentarer til helhedsplan@jammerbugt.dk eller med posten til Jammerbugt Kommune, Toftevej 43, 9440 Aabybro mrk. "Helhedsplan17".

Hvis du har adressebeskytelse sæt kryds her

Logo
Helhedsplan17
Vær med!
Forbedring af rammevilkår

Du er her: Politikker Forbedring af rammevilkår Naturressourcer

NATURRESSOURCER

En rig natur med et alsidigt plante- og dyreliv giver spændende naturområder og gode oplevelser for befolkningen. Vi tager vort ansvar alvorligt og vil fortsat også beskytte opmærksomhedsarterne hedepletvinge, vårkobjælde og strandtudsen.

Kommunalbestyrelsen vil

 • Arbejde strategisk med spredningskor-
  ridorer for dyr og insekter, så dyres leve-
  vilkår forbedres og vi oftere kan opleve
  dyr i landskabet.

 • Arbejde strategisk med skovrejsning i
  forhold til udsigtskiler, rekreation og
  drikkevandsbeskyttelse.

 • Samarbejde med vandværker, Natursty-
  relse og lodsejere om at etablere flere
  skove, så vi kan sikre fremtidens drikke-
  vandsressource og øge muligheder for
  bynært friluftsliv, idet vi starter indsatsen i
  Brovst, Pandrup og Aabybro.

 • Støtte jordfordeling og andre langsig-
  tede prioriteringer, der kan skabe store
  sammenhængende naturområder med
  kontinuitet og stærke biotoper.

 • Understøtte samarbejder om naturpleje
  f.eks. mellem grundejerforeninger, private
  ejere og naturplejeforeninger.

 • Tage ansvar for at starte processen med at
  implementere "Det Grønne Danmarkskort".