click me

Vær med

Du kan sende kommentarer til forslag til Helhedsplan17 ved at benytte formularen nedenfor, hvor du også kan vedhæfte billede, kort og tekst. Du bedes venligst oplyse en emailadresse, da der sendes en kvittering på modtagelse af dit høringssvar. 

Du har også mulighed for at sende dine kommentarer til helhedsplan@jammerbugt.dk eller med posten til Jammerbugt Kommune, Toftevej 43, 9440 Aabybro mrk. "Helhedsplan17".

Hvis du har adressebeskytelse sæt kryds her

Logo
Helhedsplan17
Vær med!
Forbedring af rammevilkår

Du er her: Politikker Forbedring af rammevilkår Klimaudfordring

KLIMAUDFORDRING


I de kommende år vil vi være udfordrede på vor naturgeografi og energiforsyning. Det stiller krav til, at vi prioriterer og forebygger i tide. Klimainvesteringer er vigtige på langt sigt, og de skaber lokale arbejdspladser. Vi ønsker en vækst i produktionen af alternativ energi.

Kommunalbestyrelsen vil

 • Fortsætte en dialogbaseret planlægning
  om at udskifte vindmøller, så vi udnytter
  vinden bedst muligt i områder, hvor land-
  skabet kan rumme tekniske anlæg.

 • Understøtte udviklingen i omdannelse af
  varmeforsyningskilder, ved bl.a. at være
  åbne for nye typer solcelle-anlæg.

 • Være opmærksom på udviklingen
  omkring Ryaa og Limfjorden samt som-
  merhusområder med lav beliggenhed - i
  forhold til behovet for mulige klimatilpas-
  ningsinvesteringer.

 • Arbejde for at dæmningen mellem Øland
  og Gjøl kan bevares samtidig med at
  vejforbindelsen sikres.

 • Undlade at byudvikle i lavtvandede områ-
  der; vi udlægger eksempelvis ikke flere
  erhvervsområder i Brovst og Halvrimmen.