click me

Vær med

Du kan sende kommentarer til forslag til Helhedsplan17 ved at benytte formularen nedenfor, hvor du også kan vedhæfte billede, kort og tekst. Du bedes venligst oplyse en emailadresse, da der sendes en kvittering på modtagelse af dit høringssvar. 

Du har også mulighed for at sende dine kommentarer til helhedsplan@jammerbugt.dk eller med posten til Jammerbugt Kommune, Toftevej 43, 9440 Aabybro mrk. "Helhedsplan17".

Hvis du har adressebeskytelse sæt kryds her

Logo
Helhedsplan17
Vær med!
Forbedring af rammevilkår

Du er her: Politikker Forbedring af rammevilkår Bedre adgang til arbejde og uddannelse i Aalborg

BEDRE ADGANG TIL ARBEJDE OG UDDANNELSE I AALBORG


En god fremkommelighed på vejnettet er forudsætningen for at vi klarer os godt i forhold til bosætning, uddannelse, sundhed, turisme og erhvervsudvikling. Adgangen til Aalborg, lufthavnen og motorvejsnettet er vigtig for os alle.

Kommunalbestyrelsen vil

 • Samarbejde med Vejdirektoratet, BRN og
  andre om at fremme nordjyske infrastruk-
  turanlæg på den nationale dagsorden.

 • Fremme anlæg af en vestlig 3. Limfjords-
  forbindelse og tilhørende vejtilslutnings-
  anlæg.

 • Samarbejde med Vejdirektoratet, Regi-
  onen og BRN om at styrke forbindelse
  øst-vest i kommunen - herunder at
  detailplanlægge for en omfartsvej omkring
  Halvrimmen og Arentminde.

 • Have et fokus på at Aggersundbroen er
  stabil, så vi har en fjordkrydsning i den
  vestlige del af kommunen.
 • Udnytte det potentiale en beliggenhed tæt
  ved lufthavnen har i sammenhæng med
  kollektiv trafik og andre transportformer.