Logo
Helhedsplan17
Flere unge får uddannelse

Du er her: Politikker Flere unge får uddannelse Tæt samarbejde om den enkelte

TÆT SAMARBEJDE OM DEN ENKELTE


Vi vil samarbejde internt om de unges særlige udfordringer. Vi vil være gode til at dele data og informationer om børn og unge på tværs - og med andre.

Kommunalbestyrelsen vil

 • Nytænke sundhedsplejerollen som en
  gennemgående ressourceperson, der har
  tillid i familien.

 • Sikre adgang til trivselspersonale på alle
  skoler.

 • Have socialrådgivere på de største skoler
  i forhold til den sociale demografi.

 • Anvende socio-økonomiske sundheds-
  data i beslutninger for at få større forstå-
  else for de unges særlige vilkår.

 • Samarbejde om at opspore misbrug
  tidligere og give støtte under og efter
  behandlingstilbud - på tværs af forvaltnin-
  ger og øvrige relationer.

 • Målrette indsatser mod særlige grupper
  og steder og være inspireret af hvad er
  lykkes i andre kommuner og lande.

 • Inddrage de unges stemme, eksempelvis
  via elevråd og ungeråd, når vi designer
  nye strategier og indsatser vedrørende
  unge.

 • Hjælpe unge med at overskue muligheder
  og konsekvenser af uddannelsesvalg.