Logo
Helhedsplan17
Flere unge får uddannelse

Du er her: Politikker Flere unge får uddannelse Lokale uddannelser

LOKALE UDDANNELSER


Det skal være let at starte på en ungdomsuddannelse. Det skal være nemt at starte på en uddannelse og lettere at gennemføre denne.

Kommunalbestyrelsen vil

 • Styrke Fjerritslev Gymnasium og udlægge
  arealer til udbygning med flere uddannel-
  sesinstitutioner og tilknyttede faciliteter i
  uddannelsesbyerne.

 • Etablere en lokal designet uddannelse
  i service, natur, turisme og lokal viden -
  ”Turismeakademiet” på Sandmoseskolen
  med skolehjemforløb.

 • Samarbejde med erhvervsuddannelses-
  institutionerne i både Thisted, Hjørring,
  Brønderslev og Aalborg om at få en større
  del af unge til at fuldføre erhvervsuddan-
  nelser.

 • Fremme nye løsninger i forhold til mobili-
  tet, de tilknyttede transportformer til og fra
  de enkelte uddannelser.

 • Lave en koordineret indsats på tværs af
  alle forvaltninger, der kan være bin-
  deled mellem uddannelsesvejledning,
  erhvervscenter, NT, folkeskoler, eftersko-
  ler og uddannelsesinstitutioner til fremme
  af samarbejde og kortlægning af uddan-
  nelsesmæssige udfordringer med henblik
  på at anvise mulige løsninger herpå.