click me

Vær med

Du kan sende kommentarer til forslag til Helhedsplan17 ved at benytte formularen nedenfor, hvor du også kan vedhæfte billede, kort og tekst. Du bedes venligst oplyse en emailadresse, da der sendes en kvittering på modtagelse af dit høringssvar. 

Du har også mulighed for at sende dine kommentarer til helhedsplan@jammerbugt.dk eller med posten til Jammerbugt Kommune, Toftevej 43, 9440 Aabybro mrk. "Helhedsplan17".

Hvis du har adressebeskytelse sæt kryds her

Logo
Helhedsplan17
Vær med!
Flere unge får uddannelse

Du er her: Politikker Flere unge får uddannelse Lokale uddannelser

LOKALE UDDANNELSER


Det skal være let at starte på en ungdomsuddannelse. Det skal være nemt at starte på en uddannelse og lettere at gennemføre denne.

Kommunalbestyrelsen vil

 • Styrke Fjerritslev Gymnasium og udlægge
  arealer til udbygning med flere uddannel-
  sesinstitutioner og tilknyttede faciliteter i
  uddannelsesbyerne.

 • Etablere en lokal designet uddannelse
  i service, natur, turisme og lokal viden -
  ”Turismeakademiet” på Sandmoseskolen
  med skolehjemforløb.

 • Samarbejde med erhvervsuddannelses-
  institutionerne i både Thisted, Hjørring,
  Brønderslev og Aalborg om at få en større
  del af unge til at fuldføre erhvervsuddan-
  nelser.

 • Fremme nye løsninger i forhold til mobili-
  tet, de tilknyttede transportformer til og fra
  de enkelte uddannelser.

 • Lave en koordineret indsats på tværs af
  alle forvaltninger, der kan være bin-
  deled mellem uddannelsesvejledning,
  erhvervscenter, NT, folkeskoler, eftersko-
  ler og uddannelsesinstitutioner til fremme
  af samarbejde og kortlægning af uddan-
  nelsesmæssige udfordringer med henblik
  på at anvise mulige løsninger herpå.