Logo
Helhedsplan17
Flere unge får uddannelse

Du er her: Politikker Flere unge får uddannelse Gøre børn og unge mentalt mobile

GØRE BØRN OG UNGE MENTALT MOBILE

Nysgerrige børn og unge har lyst til at flytte sig og søge udfordringer andre steder. Unge skal selv kunne flytte sig i forhold til fritidsinteresser, fritidsjobs og uddannelse. Unge skal, når de forlader grundskolen, kunne benytte kollektiv trafik.

Kommunalbestyrelsen vil

 • Tænke fysisk bevægelse ind i måden
  man flytter sig på, så cyklen er et trygt og
  hyppigt anvendt transportmiddel for børn
  og unge, der vokser op i Jammerbugten.

 • Træne børn i at benytte forskellige trans-
  portformer via lejrskole, sommerskoler,
  naturskole, virksomhedsbesøg mv. .

 • Vurdere de kollektive trafikløsninger ud fra
  de unges transportbehov og være aktive
  i at realisere NT’s mobilitetsplan med
  nye superstoppesteder, timeafgange og
  tilknyttet service.

 • Fremme mulighederne for delebilsordnin-
  ger for unge eksempelvis via smarte app’s
  udviklet i et samarbejde med kørelærere
  og boligforeninger.