click me

Vær med

Du kan sende kommentarer til forslag til Helhedsplan17 ved at benytte formularen nedenfor, hvor du også kan vedhæfte billede, kort og tekst. Du bedes venligst oplyse en emailadresse, da der sendes en kvittering på modtagelse af dit høringssvar. 

Du har også mulighed for at sende dine kommentarer til helhedsplan@jammerbugt.dk eller med posten til Jammerbugt Kommune, Toftevej 43, 9440 Aabybro mrk. "Helhedsplan17".

Hvis du har adressebeskytelse sæt kryds her

Logo
Helhedsplan17
Vær med!
Dit gode liv

Du er her: Politikker Dit gode liv Mennesker i centrum

MENNESKER I CENTRUM


Det enkelte menneske er i centrum. Vi forstår at tænke forebyggelse og sundhed i alle livsfaser. Fremtidens velfærd bygger på samskabelse og empati. Derfor vil vi gerne finde gode løsninger sammen med den enkelte borger eller gruppe af borgere.

Kommunalbestyrelsen vil

 • Yde borgerservice ud fra mødet med bor-
  geren og det enkelte menneskes behov.

 • Formulere en ny politik for borgerservice,
  hvor vi sætter et særligt fokus på borge-
  rens indgang til velfærdsydelser.

 • Spørge borgeren - også i de udfordrede
  områder - "hvad er det gode liv for dig"? -
  finde nye metoder hertil.

 • Arbejde med at udvikle forløb og sam-
  arbejdsmodeller, der tager hensyn til
  borgere med komplekse problemstillinger.

 • Støtte borgere, som har særlige udfordrin-
  ger - eventuelt i en periode - i at mestre
  eget liv, således at borgerens livskvalitet
  og hverdagsliv bliver så god som mulig.

 • Støtte flere i at være en del af fællesska-
  ber med gode relationer.

 • Være omhyggelig med at kommunikere
  på tværs i organisationen i samråd med
  borgeren, særligt hvis en borger er i en
  sårbar situation.